۱۴ مرداد , ۱۳۹۲

        متخصص زنان و زایمان

جراح  و متخصص زنان و زایمان فلوشیب فوق تخصصی نازایی و IVF از کانادا
آدرس: کرمانشاه پارکینگ شهرداری  خیابان حاج محمد تقی اصفهانی
ساختمان پزشکان مهر
تلفن: ۷۲۷۷۷۶۸-۰۸۳۱
دکتر: فرزانه چوبساز